ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ

Brand

Rolinger Oems

ΡΟΔΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ TY-5...

8.97