ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΓΡΟΓΟΡΟΤΕΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3m

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ

2.4A

Brand

Rolinger Oems

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

3.58