ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2” Θηλ. Αριστερό. LPG
2 ΕΞΟΔΟΙ 1/2” Αρσ. Αριστερό. LPG

Τεχνική Περιγραφή

ΤΑΥ ΦΙΑΛΗΣ

11.00