Κάτοπτρο Αερίου 7 kW.
4 Κεραμικές πλάκες
Χειροκίνητη ανάφλεξη
Κάλυψη 15 (㎡)

 

Τεχνική Περιγραφή

SKG 4 BASIC

260.00