Κάτοπτρο Αερίου 5,3 kW.
3 Κεραμικές πλάκες
Χειροκίνητη ανάφλεξη
Κάλυψη 12 (㎡)

Τεχνική Περιγραφή

SKG 3 BASIC

200.00