Σετ σύνδεσης υψηλής πίεσης

Στραγγαλιστής,
1,5m λάστιχο
Υ/Π,
2 Σφικτήρες,
Φλάντζα

Τεχνική Περιγραφή

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Π ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣ...

14.00