Ρυθμιστής Χ.Π. RECA 1,5Kg
30mbar
Ø8
1,5m λάστιχο X.Π.
2 Σφικτήρες
Φλάντζα

Τεχνική Περιγραφή

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ...

13.00