Ρυθμιστής Χ.Π. Mondial 4kg
20mbar
Ø8
1,5m λάστιχο X.Π.
2 Σφικτήρες
Φλάντζα

Τεχνική Περιγραφή

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ...

17.00