Είσοδος: φ22
Έξοδος ρουξούνι φ8
Μέγιστη παροχή: 12kg/h

Τεχνική Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ CLIP O...

30.00