Πίεση Εισόδου 0,3-7,5bar
Πίεση Εξόδου 29mb
Είσοδος Μ16×1,5
Έξοδος Ρουξούνι Ø8

Τεχνική Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA ...

9.70