Είσοδος: φ22
Έξοδος ρουξούνι φ8
Μέγιστη παροχή: 1,5kg/h

Τεχνική Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ CLIP ...

16.00