Καθαριστικό διάλυμα για λέβητες με στερεά καύσιμα.

Η συσκευασία περιέχει ένα μπουκάλι CLEANEX GUDRON (1kg) – διάλυμα καθαρισμού για λέβητα στερεών καυσίμων.

Διάλυμα  κλίμακας για αφαίρεση  πίσσας και εναπόθεση άκαυστης αιθάλης στα τοιχώματα των θαλάμων καύσης σε λέβητες που χρησιμοποιούν στερεό καύσιμο (ξύλο, κάρβουνο, pellet κ.λπ.) Το προϊόν διαλύει αποθέσεις πίσσας έως 1 mm και συνιστάται για λέβητες αεριοποίησης.

Οφέλη:
✔ Επιτρέπει τον καθαρισμό των λεβήτων στερεών καυσίμων.
✔ Αφαιρεί αποτελεσματικά τις εναποθέσεις πίσσας και τα άκαυστα υπολείμματα από τον θάλαμο καύσης τού λέβητα.
✔ Ενεργεί στα λιγότερα προσβάσιμα σημεία.
✔ Βελτιώνει την ποιότητα τής καύσης και την αποδοτικότητα τής συσκευής σας.

Τρόπος χρήσης:
Σε κρύο θάλαμο καύσης, ψεκάζεται απευθείας σε επιφάνειες από μέταλλο,  γυαλί και κεραμικό υλικό. Αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα λεπτά και μετά το μούλιασμα των αποθέσεων, αφαιρέστε το.

Τεχνική Περιγραφή

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ...

11.50