Είσοδος: φ22
Έξοδος αρσενικό αριστερό
Έξοδος προς τα πλάγια (οριζόντιος)

Τεχνική Περιγραφή

ΑΝΑΤΑΠΤΟΡΑΣ CLIP ON Φ22 ΟΡΙΖΟΝ...

16.00