Είσοδος: φ22
Έξοδος αρσενικό αριστερό
Έξοδος προς τα πάνω (κάθετος)

Τεχνική Περιγραφή

ΑΝΑΤΑΠΤΟΡΑΣ CLIP ON Φ22 ΚΑΘΕΤΟ...

16.00